Cro ponuda - Gospodarski portal

DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera i osobe u nadzoru u organizaciji tvrtke Korunić d.o.o.

— 07.11.2016.


DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera i osobe u nadzoru u organizaciji tvrtke Korunić d.o.o.

Sukladno članku 6. stavku 3. i članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravlja o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Organizator DDD Trajne edukacije je tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb.


DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera
i osobe u nadzoru – PLAN RADA

NAJAVA DOGAĐANJA

PROGRAM

INFORMACIJE O DDD TRAJNOJ EDUKCIJI

1./10 tema

Cjelovito (integrirano) suzbijanje komaraca

Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4, Zagreb
15. studenog 2016. godine

PRIJAVA SUDIONIKA

O bodovanju sudjelovanja za liječnike, veterinare i sudionike sanitarne struke…